210.000VND

“ Ẩm thực Hà Nội sao mà phong phú thế !! “ . Vâng,  nhận xét đó quả thực không ngoa một chút nào khi người ta ngồi cân đo đong đếm số lương các thứ quà ngon của miền đất Kinh Kỳ. Có những món ăn mà chỉ riêng mình nó thôi có đến dăm ba bảy loại rồi; đơn cử như món Giò Chả Hà Nội nức tiếng không nơi nào có được. Nào thi Giò Lụa, Giò Tai, Giò Bò, Giò Gà, Giò Thủ……

Vừa mua sản phẩm

0986487869